125 СУ
Онлайн система за прием на заявления за кандидатстване в първи клас
В момента няма класиране за прием в първи клас.
Списъците с приетите на първо класиране деца за следващата учебна година, ще бъдат обявени на 03 юни 2020 (сряда) в 17:00 ч.
Остават още:
content-big