125 СУ
Онлайн система за прием на заявления за кандидатстване в първи клас

Добре дошли в електронната система за онлайн кандидатстване и класиране на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година в
125 СУ "Боян Пенев".

Уважаеми родители, благодарим ви за желанието и доверието вашите деца да бъдат ученици в нашето училище.

125 СУ "Боян Пенев" е едно от най-големите училища в София. От години ние се стремим да се развиваме успешно, да имаме съвременна визия и да бъдем адекватни на динамично променящата се обществена среда чрез въвеждане на съвременни методи в управлението на училището и в методиката на обучението на учениците. Част от нашите идеи е въвеждането на електронната система за онлайн кандидатстване и класиране на ученици в първи клас.

Основни цели на системата:

1. Да се избегне чакане на родителите на опашки пред училището, които последните две години се оформяха две денонощия преди началото на приемане на заявления.

2. Освен за кандидатстване системата е и за класиране на учениците. Това означава, че няма никаква възможност за външна намеса и манипулиране на класирането, което е част от стремежа ни за пълна прозрачност на приема.


Дати за подаването на заявления

Начало на приема на заявления: сряда 21 април 2021 г.

Край на приема на заявления: петък 21 май 2021 г.

Обявяване на резултатите (първо класиране): вторник 01 юни 2021 г.


 

 

content-big